دبیرستان پسرانه یاسین (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان گیلان

تدریس درس فیزیک- سال نهم - فصل 9 - دبیر: آقای روحی پور

تدریس درس فیزیک- سال نهم - فصل 9 - دبیر: آقای روحی پور

درس تربیت بدنی - دبیر : آقای فلاح - چالش و تکلیف

درس تربیت بدنی - دبیر : آقای فلاح - چالش و تکلیف

درس ریاضی نهم - مبحث هندسه فضایی - دبیر : آقای خواهشی

درس ریاضی نهم - مبحث هندسه فضایی - دبیر : آقای خواهشی

پودمان عمران - درس کار و فناوری سال نهم - دبیر: آقای مرادی

????تحقیق و بررسی پودمان عمران کار و فناوری نهم:

بعد از مشاهده فیلم درسی این بخش، به نظر شما چه چیزی باعث میشود که هنوز ربات ها و ماشین آلات نتوانسته اند بطور کامل جایگزین نیروی انسانی در عمران و ساخت و سازها بشوند?
بعد از جستجو و تحقیق نظر و پیشنهاد شخصی خود را در حد 5 خط بنویسید.

پودمان عمران - درس کار و فناوری سال نهم - دبیر: آقای مرادی

درس ریاضی سال نهم - فصل 7 -عبارتهای گویا- دبیر: آقای خواهشی

درس ریاضی سال نهم - فصل 7 -عبارتهای گویا- دبیر: آقای خواهشی

پیام آسمانی سال نهم - درس 11 - دبیر : آقای صادقی

پیام آسمانی سال نهم - درس 11 - دبیر : آقای صادقی

فیزیک سال نهم - فصل 9 - ماشین ها - دبیر: آقای روحی پور

فیزیک سال نهم - فصل 9 - ماشین ها - دبیر: آقای روحی پور

درس زیست سال نهم - فصل 15- قسمت 4 - دبیر : آقای فیاض

درس زیست سال نهم - فصل 15- قسمت 4 - دبیر : آقای فیاض

کار و فناوری نهم- پودمان تاسیسات مکانیکی - مبحث تعمیر شیر آلات- دبیر:آقای مرادی

کار و فناوری نهم- پودمان تاسیسات مکانیکی - مبحث تعمیر شیر آلات- دبیر:آقای مرادی

ریاضی سال نهم - ادامه مبحث خط (رسم خط راست) دبیر: آقای خواهشی

ریاضی سال نهم - ادامه مبحث خط (رسم خط راست) دبیر: آقای خواهشی

مشاهده مطالب قدیمی تر...