افتخار آفرینان کنکور 98


ادامه مطلب...

دانلود کتاب و نمونه سوال امتحانی

برای دانلود کتاب و نمونه سوال امتحانی بر روی کلمه دانلود کلیک کنید

دانلود

عدد اول

غربال اراتستن، در ریاضیات،الگوریتم ساده‌ای است که با کمک آن می‌توان اعداد اول بین اعداد مختلف را یافت. کشف این روش را به اراتستن دانشمند یونان باستان نسبت می‌دهند.
برای استفاده از این غربال باید از هفت قانون زیر پیروی کرد (فرض کنید می‌خواهیم اعداد اول بین ۱ تا ۱۰۰ را بیابیم.)
اعداد بین ۱ تا ۱۰۰ را می‌نویسیم.
عدد ۱ را خط می زنیم.
دور عدد ۲ خط می کشیم و مضرب هایش را خط می زنیم.
دور عدد اول بعدی خط می کشیم و مضرب هایش را خط می زنیم.
بازگشت به مرحله چهارم.
این کار را تا جایی که به عدد اولی برسیم که مضرب هایش در جدول خط نخورده باشد انجام می دهیم.
دور تمام اعداد باقی مانده خط می کشیم.

کتاب ها و جزوه های درسی پایه هشتم

ریاضی پایه هشتم

علوم تجربی پایه هشتم

پیام های آسمانی پایه هشتم

کار و فناوری پایه هشتم

فرهنگ و هنر پایه هشتم

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت اول

قسمت اول

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت اول

قسمت دوم

 

زبان انگلیسی پایه هشتم

 

کتاب کار زبان انگلیسی پایه هشتم

فارسی پایه هشتم

آموزش مهارت های نوشتاری (پایه هشتم)

 

 مطالعات اجتماعی پایه هشتم

 دریافت کتاب  دریافت کتاب

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

کتاب ها و جزوه های درسی پایه هفتم

فارسی (کتاب تکمیلی) ویژه

مدارس استعدادهای درخشان

پایه هفتم

ریاضیات تکمیلی ویژه مدارس

استعدادهای درخشان

پایه هفتم

علوم تکمیلی ویژه مدارس

استعدادهای درخشان

پایه هفتم

ریاضی پایه هفتم

علوم تجربی پایه هفتم

پیام های آسمانی پایه هفتم

مطالعات اجتماعی پایه هفتم

فرهنگ و هنر پایه هفتم

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت اول

قسمت دوم

 

زبان انگلیسی پایه هفتم

 

کتاب کار زبان انگلیسی پایه هفتم

 

   آموزش قرآن پایه هفتم


 

   عربی پایه هفتم   

فارسی پایه هفتم

 دریافت کتاب  دریافت کتاب  دریافت کتاب

 قسمت اول

فسمت دوم

 قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

درس دوم از سطح یک آموزش مکالمه زبان انگلیسی با روش شنیدن

درس دوم: اولین روز مدرسه


با کلیک روی این متن درس دوم را دانلود نمایید.

 

Today is Jessica's first day of kindergarten.
Jessica and her parents walk to school.
Jessica's Mom walks with her to her classroom.  
Jessica meets her teacher.  
His name is Mr. Parker.  
The school bell rings at 8.45 A.M.  
Jessica hugs and kisses her Mom goodbye.  
Jessica's Mom says "I love you."  
At 9.00 A.M., Jessica stands for the National anthem.  

نکته فرهنگی:
در آمریکا معمولا هر مدرسه یک سرود اختصاصی دارد.

Mr. Parker calls out children's names.  
Each child yells back "Here"  

نکته آموزشی:
فکر می کنید دیگر تا پایان عمر خود کلمه here به معنی "حاضر" را فراموش می نمایید؟
خیر، چون آن را در یک متن کاربردی یاد گرفتید. زبان آموز گرامی، لطفا، اگر برای یک لغت در دیکشنری بیش از یک معنی وجود دارد، شما بدون توجه به معانی دیگر فقط معنی مورد نظر که مربوط به متن مورد مطالعه شما می باشد را یاد بگیرید. معانی دیگر را به مرور زمان و با خواندن متون مختلف خیلی راحت و بدون دردسر خواهید آموخت.

Mr. Parker teaches them about letters. 
Mr. Parker teaches them about numbers. 

At 10:15 A.M. the students have recess.

Recess is fun.  
The students get to play and eat.  
At 10:30 A.M. the students go to gym class.  
At 11:15 A.M. the students return to Mr. Parker's classroom.  
Mr. Parker tells the students to sit on the carpet.  
Mr. Parker reads the students a story. 
Mr. Parker teaches the students a song. 
The lunch bell rings. 
Jessica's first day of school is over.

درس اول از سطح یک آموزش مکالمه زبان انگلیسی با روش شنیدن

درس اول : اولین بارش برف


با کلیک روی این متن درس اول را دانلود نمایید.


Today is November 26th.
It snowed all day today.
The snow is beautiful.
The snow finally stopped.
My sister and I are excited.
My Mom doesn't like the snow.
My Mom has to shovel the drive way
My sister and I get to play.
I put on my hat and mittens.
My Mom puts on my scarf.
My Mom zippers my jacket.
My sister puts on her hat and mittens.
My Mom puts on her scarf.
My Mom zippers her jacket.
My sister and I go outside.
We begin to make a snowman.
My Mom starts to shovel the snow.
My sister and I make snow angels.
My sister and I throw snowballs.
It starts to snow again.
We go inside for hot chocolate.