افتخار آفرینان کنکور 98


ادامه مطلب...

برنامه امتحانات ترم تابستان 98

برنامه امتحانات نوبت اول 98-97

برنامه امتحانی مهر 97

برنامه امتحانی تابستان 97

برنامه امتحانی نوبت دوم 96/97 دبیرستان یاسین

برنامه امتحانات ماهانه - فروردین و اردیبهشت 97

برنامه امتحانات ماهانه بهمن و اسفند 96

برنامه امتحانات آذر ماه دبیرستان یاسین متوسطه اول

برنامه امتحانی مهر و آبان 96

برنامه امتحانی تابستان 96

برنامه امتحانی دبیرستان یاسین متوسطه اول - خرداد 96

برنامه امتحانی دبیرستان یاسین متوسطه اول  –  پایه هفتم – خرداد96

 سه شنبه  02/03/96  ...................................................  ریاضی  ................. ساعت 8 صبح

چهار شنبه 03/03/96   ...........................................  انشاء نگارش  ................. ساعت 8 صبح

شنبه  06/03/96  ..................................................... علوم  ................. ساعت 8 صبح

دوشنبه  08/03/96  ..................................................... قرآن  ................. ساعت 8 صبح

چهارشنبه 10/03/96  ...................................................... عربی  ................. ساعت 8 صبح

شنبه  13/03/96  ........................................... پیام های آسمانی  ................. ساعت 8 صبح

سه شنبه  16/03/96  ..................................... مطالعات اجتماعی  ................. ساعت 8 صبح

چهارشنبه  17/03/96  ............................................. املاء فارسی  ................. ساعت 8 صبح

شنبه  20/03/96  ............................................. زبان انگلیسی  ................. ساعت 8 صبح

دوشنبه  22/03/96  .................................... تفکر و سبک زندگی  ................. ساعت 8 صبح

برنامه امتحانی دبیرستان یاسین متوسطه اول  –  پایه هشتم – خرداد 96

 سه شنبه  02/03/96  ...................................................  ریاضی ................ ساعت 9:30 صبح

چهار شنبه 03/03/96   ...........................................  انشاء نگارش ................ ساعت 9:30 صبح

شنبه  06/03/96  ..................................................... علوم ................ ساعت 9:30 صبح

دوشنبه  08/03/96  ..................................................... قرآن ................ ساعت 9:30 صبح

چهارشنبه 10/03/96  ...................................................... عربی ................ ساعت 9:30 صبح

شنبه  13/03/96  ........................................... پیام های آسمانی ................ ساعت 9:30 صبح

سه شنبه  16/03/96  ..................................... مطالعات اجتماعی ................ ساعت 9:30 صبح

چهارشنبه  17/03/96  ............................................. املاء فارسی ................ ساعت 9:30 صبح

شنبه  20/03/96  ............................................. زبان انگلیسی ................ ساعت 9:30 صبح

دوشنبه  22/03/96  .................................... تفکر و سبک زندگی ................ ساعت 9:30 صبح

برنامه  امتحانی  دبیرستان  یاسین متوسطه اول  –  پایه نهم – خرداد 96 ( هماهنگ استانی )

 سه شنبه  02/03/96  ..................................  معارف اسلامی ............... ساعت 11 صبح

چهار شنبه 03/03/96   ..................................  املاء فارسی ............... ساعت 11 صبح

شنبه  06/03/96  ........................................... علوم تجربی ............... ساعت 11 صبح

دوشنبه  08/03/96  ................................................. قرآن ............... ساعت 11 صبح

چهارشنبه 10/03/96  ............................................ عربی ............... ساعت 11 صبح

شنبه  13/03/96  ................................................ ریاضی ............... ساعت 11 صبح

سه شنبه  16/03/96  ...................... مطالعات اجتماعی ............... ساعت 11 صبح

چهارشنبه  17/03/96  .......................... انشاء  فارسی ............... ساعت 11 صبح

شنبه  20/03/96  .................................. آمادگی دفاعی ............... ساعت 11 صبح

دوشنبه  22/03/96  .............................. زبان انگلیسی ............... ساعت 11 صبح

تذکر:

1 – لطفا پانزده دقیقه  قبل از شروع آزمون در مدرسه حضور یابید

2- پوشیدن لباس مدرسه ( فرم دانش آموزی ) الزامی میباشد

3 – هر دانش آموز با توجه به شماره صندلی ایی که در لیست  ورود به جلسه ی نصب شده روی برد مشخص شده است  بر روی صندلی مربوطه بنشیند .

4- برای پاسخ دادن به سوالات حتما باید از خودکار آبی یا مشکی استفاده شود ، همواره یک خودکار اضافی همراه داشته باشید

5 – آوردن تلفن همراه ، ماشین حساب ممنوع میباشد .

6-  به همراه داشتن جزوه و کتاب در سالن امتحان ممنوع میباشد .

پیروز ، موفق و سربلند باشید 

برنامه امتحان ماهانه - فروردین 96

برای مشاهده برنامه امتحانات ماهانه (فروردین 96 ) بر روی ادامه مطلب کلیک کنید :

ادامه مطلب...

برنامه امتحان ماهانه - اسفند 95

برای مشاهده برنامه امتحانات ماهانه ( اسفند 95 ) بر روی ادامه مطلب کلیک کنید :ادامه مطلب...

برنامه امتحانات نیمسال اول - دبیرستان یاسین متوسطه اول سال تحصیلی 96-95

- تذکر :

 کلیه امتحانات پایه هفتم  رأس ساعت   8  صبح   برگزار خواهد شد

 کلیه امتحانات پایه  هشتم  رأس ساعت   9:30    صبح   برگزار خواهد شد

 کلیه امتحانات پایه  نهم    رأس ساعت   11   صبح   برگزار خواهد شد

2 – لطفا پانزده دقیقه  قبل از شروع آزمون در مدرسه حضور یابید

3- پوشیدن لباس مدرسه ( فرم دانش آموزی ) الزامی میباشد

4 – هر دانش آموزبا توجه به شماره صندلی ایی که در لیست  ورود به جلسه ی نصب شده روی برد مشخص شده است  بر روی صندلی مربوطه بنشیند .

5- برای پاسخ دادن به سوالات حتما باید از خودکار آبی یا مشکی استفاده شود ، همواره یک خودکار اضافی همراه داشته باشید

6 – آوردن تلفن همراه ، ماشین حساب ممنوع میباشد .

7-  به همراه داشتن جزوه و کتاب در سالن امتحان ممنوع میباشد .


موفق و پیروز باشید

برنامه امتحانی آذر ماه دبیرستان یاسین - متوسطه اول

پایه هفتم


برنامه امتحانی  ماهانه  ابن سینا –  آذر  ماه 95

مدرسه یاسین متوسطه اول  –  پایه هفتم

شنبه  06/09/95  ........................ دینی

یکشنبه  07/09/95  ........................ عربی

سه شنبه  09/09/95  ........................ علوم

پنجشنبه 11/09/95 ........................ اجتماعی

شنبه  13/09/95  ........................ ریاضی

یک شنبه  14/09/95 ........................ قرآن

سه شنبه  16/09/95  ........................ انشاء فارسی

پنجشنبه  18/09/95  ........................ زبان

شنبه 20/09/95  ........................ ادبیات فارسی

سه شنبه  23/09/95  ........................ املاء فارسی
برنامه امتحانی  ماهانه  ابوریحان –  آذر  ماه 95

مدرسه یاسین متوسطه اول  –  پایه هفتم

یکشنبه  07/09/95  ........................ عربی

سه شنبه  09/09/95  ........................ علوم

پنجشنبه 11/09/95 ........................ اجتماعی

شنبه  13/09/95  ........................ ریاضی

دوشنبه  15/09/95 ........................ قرآن

سه شنبه  16/09/95  ........................ انشاء فارسی

پنجشنبه  18/09/95  ........................ زبان

شنبه 20/09/95  ........................ ادبیات فارسی

سه شنبه  23/09/95  ........................ املاء فارسی

چهارشنبه  24/09/95  ........................ دینی

برنامه امتحانی  ماهانه  دکترحسابی –  آذر  ماه 95

مدرسه یاسین متوسطه اول  –  پایه هفتم

یکشنبه  07/09/95  ........................ عربی

سه شنبه  09/09/95  ........................ علوم

پنجشنبه 11/09/95 ........................ اجتماعی

شنبه  13/09/95  ........................ ریاضی

دوشنبه  15/09/95 ........................ قرآن

سه شنبه  16/09/95  ........................ انشاء فارسی

پنجشنبه  18/09/95  ........................ زبان

شنبه 20/09/95  ........................ ادبیات فارسی

سه شنبه  23/09/95  ........................ املاء فارسی

چهارشنبه  24/09/95  ........................ دینیپایه هشتم


برنامه امتحانی ماهانه خیام – آذر  ماه 95

مدرسه یاسین متوسطه اول – پایه هشتم

شنبه  06/09/95  ........................ شیمی

یکشنبه  07/09/95  ........................ دینی

سه شنبه 09/09/95 ........................ اجتماعی

شنبه  13/09/95  ........................ زیست

دوشنبه  15/09/95 ........................ قرآن

سه شنبه  16/09/95  ........................ زبان

چهارشنبه 17/09/95  ........................ املاء و انشاء

پنج شنبه  18/09/95  ........................ عربی

یکشنبه  21/09/95  ........................ فیزیک

چهارشنبه  24/09/95  ........................ ادبیات

پنجشنبه  25/09/95  ........................ ریاضی

برنامه امتحانی ماهانه فارابی – آذر  ماه 95

مدرسه یاسین متوسطه اول – پایه هشتم

شنبه  06/09/95  ........................ قرآن

یکشنبه  07/09/95  ........................ دینی

سه شنبه 09/09/95 ........................ اجتماعی

شنبه  13/09/95  ........................ زیست

یکشنبه  14/09/95 ........................ املاء فارسی

سه شنبه  16/09/95  ........................ زبان

چهارشنبه 17/09/95  ........................ انشاء فارسی

پنج شنبه  18/09/95  ........................ عربی

شنبه  20/09/95  ........................ فیزیک

یکشنبه  21/09/95  ........................ شیمی

چهارشنبه  24/09/95  ........................ ادبیات

پنجشنبه  25/09/95  ........................ ریاضی
پایه نهم


برنامه امتحانی ماهانه امیر کبیر – آذر ماه 95

مدرسه یاسین متوسطه اول – پایه نهم

سه شنبه  02/09/95  ........................ ریاضی

چهارشنبه  03/09/95  ........................ املاء فارسی

یک شنبه  07/09/95  ........................ قرآن

سه شنبه 09/09/95 ........................ عربی

پنج شنبه  11/09/95  ........................ زبان

شنبه  13/09/95 ........................ شیمی

دوشنبه 15/09/95  ........................ اجتماعی

سه شنبه  16/09/95  ........................ زیست شناسی

پنجشنبه  18/09/95  ........................ آمادگی دفاعی

شنبه  20/09/95  ........................ فیزیک

یکشنبه  21/09/95  ........................ دینی

چهارشنبه  24/09/95  ........................ ادبیات فارسی

برنامه امتحانی ماهانه خواجه نصیر – آذر ماه 95

مدرسه یاسین متوسطه اول – پایه نهم

سه شنبه  02/09/95  ........................ ریاضی

چهارشنبه  03/09/95  ........................ املاء فارسی

شنبه  06/09/95  ........................ قرآن

سه شنبه 09/09/95 ........................ عربی

شنبه  13/09/95 ........................ شیمی

دوشنبه 15/09/95  ........................ اجتماعی

سه شنبه  16/09/95  ........................ زیست شناسی

پنجشنبه  18/09/95  ........................ آمادگی دفاعی

شنبه  20/09/95  ........................ دینی

یکشنبه  21/09/95  ........................ فیزیک

چهارشنبه  24/09/95  ........................ ادبیات فارسی

پنج شنبه  25/09/95  ........................ زبان


برنامه امتحانی ماهانه خوارزمی – آذر ماه 95

مدرسه یاسین متوسطه اول – پایه نهم

سه شنبه  02/09/95  ........................ ریاضی

چهارشنبه  03/09/95  ........................ املاء فارسی

سه شنبه 09/09/95 ........................ عربی

شنبه  13/09/95 ........................ زیست شناسی

یکشنبه  14/09/95  ........................ شیمی

دوشنبه 15/09/95  ........................ قرآن

سه شنبه  16/09/95  ........................ اجتماعی

پنجشنبه  18/09/95  ........................ آمادگی دفاعی

شنبه  20/09/95  ........................ دینی

یکشنبه  21/09/95  ........................ زبان

سه شنبه  23/09/95  ........................ فیزیک

چهارشنبه  24/09/95  ........................ ادبیات فارسی