افتخار آفرینان کنکور 98


ادامه مطلب...

لیست دبیران دبیرستان یاسین - متوسطه اول - سال تحصیلی 96/97

نام دبیر    --------------------------     درس

روح الله شهریاری--------------------------دینی

اکبر راد مریخی-------------------------- ریاضی

مجید فیضی مقدم --------------------------  ادبیات هفتم

آقای محیطی --------------------------  کار و فناوری

ابولفضل زیبایی --------------------------  قرآن

حسن رجبی --------------------------  عربی

احسان الله شفقت --------------------------  هنر

رضا فلاح خیر --------------------------  ورزش

آقای جهانی --------------------------  تفکر

آقای آوندی --------------------------  تفکر

صابر علیاری --------------------------  مشاور

تمدنی --------------------------   آموزش دفاعی

تمدنی --------------------------  دینی

محمدرضا محمدنژاد --------------------------  دینی

تمدنی --------------------------  معاون پرورشی

اسماعیل حجت انصاری  --------------------------   اجتماعی

سید حسن مؤید مرتضوی --------------------------  علوم هفتم

علی نقاشی --------------------------  زبان انگلیسی

بهادر حکیمی --------------------------  زبان انگلیسی

غلامرضا فیاض --------------------------  زیست

جواد حقی --------------------------  شیمی                       

علیرضا باختر --------------------------  فیزیک

علی کریمی --------------------------  ادبیات هشتم

خواهشی --------------------------  ریاضی نهم

حیدری--------------------------  ریاضی نهم

عباس تقوا --------------------------  کار و فناوری

مستعدی --------------------------  ادبیات

کادر آموزشی

...