افتخار آفرینان کنکور 98


ادامه مطلب...

کادر اداری دبیرستان یاسین

کادر اداری دبیرستان یاسین - متوسطه اول 

مدیر دبیرستان : حسین اسماعیلی 

معاون : رضا پورشریف 

معاون : امیر افروز

مشاور : صابر علیاری 

معاون پرورشی : محمد تمدنی 

مسئول پایگاه بسیج دبیرستان : ابوالفضل زیبایی

رئیس شورای دبیران : مجید فیضی مقدم

رئیس انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان : حمیدرضا حمیدی مدنی

رئیس شورای دانش آموزی دبیرستان : سید مهدی موسوی مهر

کادر اداری

...