دبیرستان پسرانه یاسین (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان گیلان

پدیرفته شدگان رشته پزشکی سال 99

پذیرفته شدگان رشته ریاضی از سال 90