افتخار آفرینان کنکور 98


ادامه مطلب...

مدیریت دبیرستان

مدیر و موسس دبیرستان پسرانه و غیر دولتی یاسین - متوسطه اول :

 جناب آقای حسین اسماعیلی

09112445542


مدیر عامل گروه آموزشی یاس  :


جناب آقای بهتاش نباتی