دبیرستان پسرانه یاسین (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان گیلان

ریاضی سال هشتم - حل تمرین - دبیر: آقای رادمریخی

ریاضی سال هشتم - حل تمرین - دبیر: آقای رادمریخی

دینی سال هشتم - درس 14 - دبیر: آقای صادقی

دینی سال هشتم - درس 14 - دبیر: آقای صادقی

فیزیک سال هشتم - فصل 15 - شکست نور - دبیر: آقای روحی پور

فیزیک سال هشتم - فصل 15 - شکست نور - دبیر: آقای روحی پور

ریاضی سال هشتم-حل تمرین - دبیر: آقای رادمریخی

ریاضی سال هشتم-حل تمرین - دبیر: آقای رادمریخی

درس تربیت بدنی - دبیر : آقای فلاح - چالش و تکلیف

درس تربیت بدنی - دبیر : آقای فلاح - چالش و تکلیف

کار و فناوری سال هشتم - پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات- دبیر: آقای مرادی

کار و فناوری سال هشتم - پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات- دبیر: آقای مرادی

زیست سال هشتم - فصل 13 - دبیر: آقای فیاض - در دو پارت

زیست سال هشتم - فصل 13 - قسمت اول - دبیر: آقای فیاض

زیست سال هشتم - فصل 13 - قسمت دوم - دبیر: آقای فیاض

ریاضی سال هشتم- حل تمرین - دبیر: آقای رادمریخی

ریاضی سال هشتم- حل تمرین - دبیر: آقای رادمریخی

پیام آسمانی هشتم - درس 13 - دبیر :آقای صادقی

پیام آسمانی هشتم - درس 13 - دبیر :آقای صادقی

درس ریاضی سال هشتم - فصل نهم - صفحه 142 کتاب تا آخر - دبیر: آقای رادمریخی

درس ریاضی سال هشتم - فصل نهم - صفحه 142 کتاب تا آخر - دبیر: آقای رادمریخی

مشاهده مطالب قدیمی تر...