دبیرستان پسرانه یاسین (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان گیلان

اهداف آموزشی

...